Dear Diary
?

Log in

Dear Diary [entries|friends|calendar]
dreadlock_pussyENTRIES INFO ARCHIVE FRIENDS UPDATE MEMORIES CUSTOMIZE
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[16 Dec 2007|04:35pm]


Ik heb een nieuwe lj. Ik wil het toch nog een keer proberen.
Mocht je mee willen verhuizen...

rock_beat

en anders tot ziens!

x
16 thoughts@ comment?

[01 Aug 2007|07:32pm]


Veel spullen van de H&M


-Verzendkosten voor de koper
-Bieden exclusief verzendkosten
-aanfoto's kunnen gemaakt worden
-alleen bieden als je serieus bent

TE KOOPCollapse )


nr 1 5 excl geboden door klimppel
nr 6 5 excl geboden door bonesxdiamonds
nr 12 5,50 excl geboden door insanity__
Nr 13 3 excl geboden door pijn
21 thoughts@ comment?

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]